Preskočiť na obsah

Zámery obce

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je spolu s územným plánom základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území. Formuluje predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. PHSR sa spracováva na obdobie spravidla 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov. PHSR je dokumentom strategického plánovania, rozvojový dokument, ktorý sa spracováva na regionálnej aj miestnej úrovni.

Uznesením č. 56/2023, zo dňa 30.3.2023 Obecné zastupiteľstvo schválilo predĺženie platnosti PHSR obce Radošovce 2015-2020 do 31.12.2023.