Preskočiť na obsah

Združenie žien Radošoviec a Viesky

https://www.facebook.com/zdruzeniezienradosoviecaviesky

V roku 2015 sme začali svoju činnosť ako občianske združenie: Združenie žien Radošoviec a Viesky. Oficiálne sme boli zapísaní a registrovaní na Ministerstve vnútra SR dňa 27.2.2015.

Ako neformálna skupina fungujeme už dlhší čas, vo veľkej miere sme sa zaoberali udržovaním tradícií a zvykov, zúčastňovali sme sa kultúrnych a folklórnych akcií, či už u nás alebo v susednom Česku (vinobranie, krojové plesy, krojové hody, krojové zábavy). Na tento podnet sme neskôr založili občianske združenie, aby sme  aj v našej obci mohli organizovať kultúrne udalosti a aj týmto spôsobom podporiť udržiavanie kultúrnych a folklórnych zvykov a tradícií. Občianske združenie – Združenie žien Radošoviec a Viesky vzniklo teda spojením viacerých záujmových skupín s cieľom spestriť život v obci. Veková štruktúra členiek je veľmi pestrá, od 18 do 70 rokov a z toho vyplýva i náš cieľ: vytvoriť priestor pre realizáciu záujmov širokej verejnosti. Pracujeme na báze dobrovoľníctva a vzájomného rešpektovania jednotlivých zlúčených skupín:

  • Študentky a mladé dievčatá – v rámci nášho združenia prezentujú organizáciu mládežníckymi aktivitami napr. Retrodiskotékou, Disco vo vinohradoch, kde v rámci realizácie svojich aktivít prezentujú vlastnú tvorbu. Nakoľko sa tiež zaoberajú športovou činnosťou – Jumpingom, podporujú prezentovanie zdravého životného štýlu.
  • Aktívne mamičky – skupina žien, ktorá v minulosti fungovala v obci ako neformálna skupina s cieľom vytvárať priestor pre mamičky s deťmi. Podarilo sa v rámci vzájomnej spolupráce s OcÚ Radošovce a podporných partnerov vybudovať detské ihrisko, ktoré plánujeme do budúcnosti zveľaďovať. Ihrisko je na verejnom priestranstve a okrem domácich detí ho využívajú aj školáci z okolitých dedín. Nakoľko získať granty na doplnenie prvkov ihriska nie je ľahké, sme otvorení akejkoľvek forme spolupráce a podpory.
  • Ženy stredného veku – zaoberajúce sa šírením tradícií predkov, najmä ľudovej krojovej tvorby a prezentáciou radošovských krojov aj mimo hraníc našej obce a našej republiky.
  • Dámy v zrelom veku, ale s „ mladíckym elánom“ – nachádzajú u nás zmysel vlastnej životnej filozofie, priestor pre vyjadrenie vlastného názoru a odovzdávanie vedomostí a zručností zo svojej aktívnej činnosti, čo nás nesmierne povzbudzuje a určuje smerovanie strednej generácie žien našej obce k napredovaniu.

Na 1. členskej schôdzi ktorá sa konala 22.3.2015 bolo zvolené 9- členné predsedníctvo, tiež bola schválená revízna komisia. Schôdze sa zúčastnilo 36 členiek zo 48. Tiež bol na schôdzi schválený plán činnosti na nasledujúci rok – 2015.

Dňa 30. apríla 2015 sme v spolupráci s Obcou Radošovce zorganizovali akciu s názvom „Stavanie mája“ na detskom ihrisku spojenú s opekačkou. Pre deti boli pripravené športové aktivity a súťaže, tiež maľovanie na tvár.

Dňa 14. júna sme zorganizovali zájazd na púť do Blatnice pod Sv. Antonínkem. Ráno sme sa stretli na námestí a vyrazili na celodennú púť, cestujúci dostali malé občerstvenie a nápoj. Po príchode do Blatnice pod Sv. Antonínkem bol voľný program. Okrem toho, že sme sa zúčastnili svätej omše, deti sa zviezli na kolotočoch, dali sme si niečo malé pod zub  a v poobedných hodinách sme sa vracali domov.

Dňa 20. júna 2015 sme boli pozvaní na Svatojánské krojované hody. Do tanca hrala DH Lácaranka a CM Slovácko mladší. Na tanečnej zábave pod holým nebom vládla skvelá atmosféra a k videniu bola široká paleta rôznych krojov z rôznych kútov Slovenska a Česka.

Začiatok prázdnin sme zahájili v radošovských vinohradoch ako spoluorganizátor Rozprávkového pochodu. Spolu s MŠ Radošovce sme ukončili školský rok 4. júla 2015, pre deti bol pripravený indiánsky pochod plný rôznych súťaží a prekvapení. Večer bola pre dospelých organizovaná disco na „kolečku“.

Dňa 29. augusta 2015 sme boli pozvaní na Vinobranie do Smrdák. Program začal sprievodom krojovaných od OÚ Smrdáky na námestie. Nasledoval kultúrny program, počas ktorého vystúpili: DH Májovanka, FS Smrdáčané, spevácka skupina Mužáci z Mikulčic, súbor CREDO z Lábu, hudobná skupina STORM z Borského Mikuláša. Program pokračoval tanečnou zábavou na námestí do skorých ranných hodín.

Ani sme sa z krojov nemuseli vyzliekať, hneď ďalší deň 30. augusta 2015 sme išli na Krojovanú zábavu do Štefanova. Skupina mladých ľudí zorganizovala toto podujatie na podporu folklórnych tradícií a zvykov v obci Štefanov. Do tanca nám hrala DH Skaličané.

V piatok 2. októbra sme zorganizovali diskotéku v KD Radošovce v štýle retro. Večerom nás sprevádzali tie najznámejšie hity v štýle disko, rock´n´rollu a nezameniteľného československého soc-popu. V bufete bolo v ponuke alko, nealko a tiež niečo na zahryznutie. Najlepšia žena a muž v retro kostýme boli odmenení. O úspešnosti svedčí návštevnosť takmer 700 diskonadšencov, drvivá väčšina vrátane obsluhy v retro kostýmoch.

O týždeň neskôr, 10. októbra 2015 sme preladili na ľudovú nôtu. Obliekli sme kroje a vyrazili sme mikrobusom do Hlbokého na krojovú zábavu. Skvelým večerom nás sprevádzala DH Májovanka a Krajňanská cimbálová muzika.

Dňa 18.12.2015 sme pre členky zorganizovali ukončenie roku 2015. V zahradkárskej chate v radošovských vinohradoch sme sa pri občerstvení a poháriku vínka stretli, zhodnotili sme uplynulý rok, poďakovali si za spoluprácu a ochotu a zaželali sme si veľa úspechov a elánu do nasledujúceho roku.

V roku 2016 máme zámer pokračovať v organizovaní zájazdov a pútí, programov pre deti a iných kultúrnych udalostí. Po takmer ročnom pôsobení našej organizácie môžeme konštatovať, že sme bohatí o krásne kultúrne zážitky. Sme vďační všetkým organizáciam, tiež Obci Radošovce a všetkým ostatným, ktorí nám pomohli pri prezentácii našej činnosti a ktorí nás podporili, či už spoluprácou na organizovaní kultúrnej udalosti alebo nám dali priestor na vlastnú sebarealizáciu. Aj v našom záujme je rozvoj kultúry v obci, rozvoj tradícií, preto chceme aj my byť nápomocní ostatným organizáciám. V súčasnosti vlastníme 300 metrov saténu na výzdobu kultúrneho domu, 300 kusov pohárov na víno, 3 kusy bufetových stolíkov a dve veľké figuríny. V priebehu roka 2016 chceme dokúpiť jedálenský a servírovací servis pre 200 osôb, všetko budeme v prípade potreby požičiavať organizáciám ale aj súkromným osobám.

            Magdaléna Vaňková