Dobrovoľný hasičský zbor Vieska

predseda Milan Juračka