Preskočiť na obsah

TJ Chvojničan Radošovce

https://www.facebook.com/TJChvojnicanRadosovce

1937 – futbaloví nadšenci založili maloklub ŠK Radošovce a predstavenstvo obce povolilo urobiť ihrisko na bývalom trhovisku za starou váhou.

1948 –  futbalový klub dostal nový názov DŠO SOKOL RADOŠOVCE (DŠO – dedinská športová organizácia) .

1950 – obecní predstavitelia pridelili futbalistom miesto na obecnej lúke na trhovisku za terajšími garážami SAD.

1957 – padlo rozhodnutie vybudovať futbalové ihrisko v dnešných priestoroch, pri riečke Chvojnica.

12.7.1959 – nový názov klubu CHVOJNIČAN, pretože v zostave Radošoviec hrávali aj futbalisti z okolitých obcí a  mužstvo tak vlastne bolo reprezentantom celého okolia Chvojnice.

V roku 2007 si TJ Chvojničan pripomenula 70. výročie svojho založenia. Počas histórie TJ prešla svojím vývojom a postupne sa budoval celý športový areál futbalového ihriska až do dnešnej podoby.

V súčasnosti má TJ štyri futbalové mužstva :

  1. Prípravka
  2. Starší žiaci
  3. Muži

Tieto tri mužstvá pôsobia v majstrovstvách  oblasti Senica.

  1. Dorast

Družstvo dorastu hrá v 4. lige severozápad.