Dobrovoľný hasičský zbor Radošovce

https://www.facebook.com/dhz.radosovce

Predseda: Martin Daniška

Vznik dobrovoľného hasičstva v Radošovciach