Farský úrad

Kontaktné údaje:

Správca farnosti: Mgr. Viliam Tuma

Kaplán: Mgr. Daniel Kremnický

Adresa: Radošovce č. 12,  908 63

Tel.: 034 66 931 10

Mobil: 0902 700 797

E-mail: fararadosovce@gmail.com

Farské oznamy: http://radosovce.fara.sk/