Preskočiť na obsah

Komisia výstavby, rozvoja územného plánovania a životného prostredia

Predseda: Ing. Ján Pekar

Členovia:

Peter Černek, Peter Kudláč, Ing. Jozef Stúpal, Ján Štepanovský, Martin Daniška, Ing. Karin Lukáčová, Mgr. Martina Masaryková, Ing. Ján Tokoš, Mgr. Andrej Žúrek

Finančná komisia, bytová, pre správu majetku obce, obchodu a služieb

Predseda: Mgr. Viktor Gréč

Členovia:

doc. Ing. Martin Hromada, PhD.,Peter Kudláč, Mária Kuchárková, Ing. Jozef Stúpal, Marek Gula, Ing. František Kulhánek, Mgr. Romana Rozborilová, Mgr. Pavol Špetta, Mgr. Eva Volková           

Komisia vzdelávania, mládeže, kultúry a športu

Predseda: Tomáš Rajčák

Členovia:

Peter Černek, doc. Ing. Martin Hromada, PhD, Monika Kudláčová, Ivana Kudláčová, Frederika Kudláčová, Ing. Karin Lukáčová, Mgr. Mária Masárová, Ing. Elena Mikulová, Mária Slobodová

Komisia na ochranu verejného poriadku, sociálnej starostlivosti o občanov

Predseda: Ján Štepanovský

Členovia:

doc. Ing. Martin Hromada, PhD., Mária Kuchárková, Mgr. Paulína Pekarová, JUDr. Kristína Žúrková

Škodová komisia 

Predseda: Mária Kuchárková

Členovia:  

doc. Ing. Martin Hromada, PhD., Peter Kudláč, Ing. Jozef Stúpal

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Peter Černek

Zloženie: 

Mgr. Viktor Gréč, doc. Ing. Martin Hromada, PhD., Peter Kudláč, Mária Kuchárková, Ing. Ján Pekar, Tomáš Rajčák, Ing. Jozef Stúpal, Ján Štepanovský