Preskočiť na obsah

Jednota dôchodcov Radošovce

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Radošovce – Vieska bola založená v roku 1997. Na výročnej členskej schôdzi bol zvolený deväťčlenný výbor a revízna komisia. Za predsedu bola zvolená p. Jozefa Tokošová, ktorá sa zaslúžila o založenie tejto organizácie v našej obci a ktorá funkciu predsedu vykonávala až do roku 2012, kedy zo zdravotných dôvodov odstúpila. Počet členov sa každoročne zvyšoval, až dosiahol terajší počet cca 160 členov. V roku 2012 bol zvolený sedemčlenný výbor v zložení – predseda: Margita Balážová, pokladník: Rozália Polláková, tajomník: Mária Stehlíková, členovia: Jozefa Tokošová, Pavla Školnikovičová, Valéria Vrablecová, Alžbeta Kudláčová, revízna komisia: Mária Kubisová a Viktória Stehlíková. V roku 2015 sa p. Tokošová zo zdravotných dôvodov rozhodla odstúpiť z funkcie členky výboru a bola nahradená v doplnkových voľbách p. Máriou Pekarovou. Hlavnou úlohou členov výboru je spolupracovať so svojimi členmi, informovať ich o všetkých akciách ktoré zabezpečuje a rozširovať počet členov organizácie. Organizácia pravidelne poriada zájazdy /púte/, spolupracuje s obcou a ostatnými spoločenskými organizáciami v obci pri poriadaní rôznych kultúrnych a spoločenských akcií. Nezabúda ani na najstarších a chorých členov, ktorých pravidelne navštevuje v ich domácnostiach s malým darčekom a v mesiaci október odovzdáva, pri príležitosti „mesiaca úcty k starším“, darček 80-ročným jubilantom.