Preskočiť na obsah

Rodzina veseuá

je spoločenstvo detí a mládeže, ktoré sa stretá v Pastoračnom centre sv. Jána Pavla II. pri Rímskokatolíckom farskom úrade v Radošovciach.

Ako spoločenstvo fungujeme od decembra 1992 a od decembra 2006 sme zaregistrovaní pod Združenie saleziánskej mládeže DOMKA so strediskom v Senici.

Sme spoločenstvom, ktoré sa snaží prezentovať kresťanské hodnoty, prostredníctvom zážitkov v spoločenstve, ktoré má spoločné záujmy. V ňom sa vytvárajú podmienky pre trvalé a hlboké priateľstvá. Tu si môžu odovzdávať svoje skúsenosti a  utvárať názory na dianie okolo seba. Tu je priestor, kde môžu spoločne oslavovať Boha a skúmať, k čomu ich Boh v živote volá.

Netreba sa však pozerať na toto spoločenstvo ako na spoločenstvo svätých.

Aj my, ktorí sem patríme, sme hriešni ľudia, máme svoje chyby, na odstraňovaní ktorých by sme mali pracovať a vzájomne sa v spoločenstve vychovávať. Vedieť sa vzájomne a s láskou napomínať a jeden druhému byť svetlom na ceste k Bohu.

Poslaním starších z nás je venovať sa mladším ako animátori a pomáhať im hľadať skutočné hodnoty, ktoré sú v dnešnom svete dosť znehodnocované.

Snažíme sa tiež pomáhať našim kňazom v pastorácii pre deti a mládež a z času načas, ak nám to povinnosti študentov dovolia, obohatíme svojím spevom liturgiu v našom kostole.

Organizujeme výlety, letné tábory, hry, spev, tanec, divadlo, rôzne výstavy a podobné aktivity, ktoré sú mladým blízke. Zapájame sa tiež do koledníckej akcie DOBRÁ NOVINA, ktorú organizuje eRko.

Našou spoločnou snahou je žiť podľa EVANJELIA  a naším spoločným a hlavným cieľom – NEBO.

Aktuálne dokončujeme náš amatérsky seriál:

Mauí chuapec z Radošovec, ktorý bude mať 15 dielov.

Prvých šesť vyšlo na DVD – Mauí chuapec z Radošovec I. v novembri 2014,

druhých päť na DVD Mauí chuapec z Radošovec II. v septembri 2015.

Tretie plánované DVD Mauí chuapec z Radošovec III. bude obsahovať štyri posledné príbehy + bonus. Momentálne na ňom pracujeme a o jeho premiére budeme dopredu informovať.

V minulosti sme pripravili: hranú Krížovú cestu v uliciach Radošoviec 2003,

muzikál: „Pilátova žena“ 2004, divadelnú hru „Quo vadis, Domine?“ 2007, a „Obeť spovedného tajomstva“ 2009, ktorá mala 11 repríz po Slovensku.

Okrem toho sme natočili náš prvý amatérsky film: „ Nebo nad močiarmi“ o sv. Márii Goretti 2006 a vydali DVD „videoklipy svätých Radošovského neba“ 2007. Pripravili sme tiež dva hodové programy na námestí pri kostole: „Na hody muzika vyhrávaua“ 2008 a „v Radošofcách v mjestečku je dobre“ 2009.