Preskočiť na obsah

Únia žien Radošovce

Predchodcom terajšieho názvu bol Slovenský zväz žien, ktorý vznikol v Radošovciach v r. 1948 ako sedemčlenný. Predsedníčkou bola pani Karolína Smolská, členky Kaffanová Gertrúda, Kudláčová Mária, Čepková Agneša, Šebestová Helena, Flajžíková Genovéva a Dulíková Jozefína. V rokoch 1954-1956 bola predsedníčkou pani Stanislava Filová a v r. 1958 ju vystriedala pani Jozefína Tokošová. Zmena potom prišla v r. 1962, kedy nastúpila za predsedníčku pani Bronislava Mikulová. Pre roky 1987-1988 bol zvolený, pri väčšom počte členiek,  11 členný výbor,  kedy sa stala predsedníčkou pani Marta Havlová a členkami výboru sa stali: Greččová Mária, Turanová Darina, Kočáriková Mária, Tokošová Jozefína, Ivánková Mária, Čmaradová Štefánia, Slobodová Mária, Lahová Alena, Pobudová Mária a Sušienková Anna. Ku zmene predsedníčky prišlo naposledy v r. 1989, kedy bola zvolená pani Felicita Poláková a zmenilo sa aj 5 členiek výboru. K predošlým členkám Turanovej Darine, Tokošovej Jozefíne, Lahovej Alene, Ivánkovej Márii a Pobudovej Márii pribudli Mikušová Štefánia, Ravasová Jozefína, Miháliková Mária, Markovičová Anna a Vrablecová Valéria.

S časovým odstupom v r. 2009, kedy bolo treba pre Okresný výbor Skalica urobiť spresnenie členstva a ani po výzve prostredníctvom obecného rozhlasu si väčšia polovica žien nezaplatila členský poplatok, čím by potvrdili  záujem o prácu v organizácii, sa počet členiek znížil na 50 a zároveň i počet členiek výboru na 5, v zložení: Poláková Felicita, Turanová Darina, Tokošová Jozefína, Vrablecová Valéria a Kudláčová Alžbeta. Členstvo vo výbore tohto roku dobrovolne ukončili Tokošová Jozefína a Vrablecová Valéria a za nové členky výboru boli zvolené Huťťová  Jozefína  a Sušienková Anna. Revízorkou organizácie je od roku 2009 Tokošová Eva.

Únia žien Slovenska je nástupníckou organizáciou Slovenského zväzu žien, pričom do novembra roku 1997 pôsobila pod názvom Demokratická únia žien Slovenska. Je to dobrovoľná organizácia, ktorá nezávisle na politickej príslušnosti, národnosti, vierovyznaní, veku a profesie, spája ženy v snahe spravodlivo a právne riešiť ich problémy, ako aj problémy detí a rodín v našej spoločnosti. Po celé roky pôsobenia tohto spoločenstva žien bolo naším programovým cieľom zabezpečiť  všestranný kultúrny rozvoj ženy vštepovaním úcty ku kultúrnemu dedičstvu a ľudovým tradíciám.

Od roku 2009 sa na podnet OV Únie žien okresu Skalica, začalo usporadúvať podujatie výstavy a predaja zákuskov pod názvom „Suadká ňedzela na Záhorí“. Prvé dva ročníky sa konali v Radošovciach, kedy bola z prvého ročníka z receptov predložených zúčastnenými spracovaná i malá brožúrka. Ďalšie roky sa táto okresná akcia presunula do Gbelov, kde sa každoročne koná dodnes a pravidelne sa jej zúčastňujeme. Naša organizácia je už dlhé roky vlastníkom kuchynského riadu, za požičiavanie ktorého sme každoročne získané financie použili v prospech občanov na akciách poriadaných v obci, ako vecné dary  do tomboly a medzi poslednými bol aj finančný príspevok  na opravu zvonov kostola a opravu strechy kostola,  ako i v roku 2014 finančný príspevok na opravu kaplnky Sedembolestnej panny Márie vo Vieske. V súvislosti s obnovou ľudových  tradícií sme v roku 2015 zorganizovali krojový ples.  No i tak má naša členská základňa do budúcna v pláne činnosti zahrnuté pokračovať v opakujúcich sa každoročných aktivitách, ako i zorganizovať a pripraviť za pomoci všetkých členiek nové aktivity zahrnuté do tohtoročného plánu činnosti, napríklad na august naplánovanú miestnu výstavu zákuskov spojenú s predajom za pozvania i okolitých organizácií.

Z činnosti od roku 1989 pripomíname aspoň tie, ktoré sme zdokumentovali fotografiami:

r. 1989 október – mesiac úcty k starobe – kurz studených mís poslúžil ako občerstvenie k pohosteniu pozvaných prestárlych  občanov  

Roky 1997 – 2001 – konali sa okresné prehliadky krojových skupín, vždy v inej obci: Unín, Kopčany, Gbely a Dubovce, na ktorých sme sa zúčastnili a v r. 2001 boli Radošovce spoluorganizátormi s Okresným výborom únie žien a obcou Radošovce. Bolo to pekné popoludnie, kedy išiel obcou sprievod s hudbou a krojovanými skupinami jednotlivých obcí zo základnej školy na futbalové ihrisko, kde podujatie pokračovalo kultúrnym programom.