Preskočiť na obsah

Farský kostol

Farský kostol Narodenia Panny Márie.

Farský kostol Narodenia Panny Márie dostavali v roku 1560 po veľkom požiari, ktorému podľahla takmer celá obec. Stavba pojala do svojich základov gotický kostol z 2. polovice 15.storočia, ktorý farníci vybudovali po husitskom vyplienení Radošoviec.

Druhú časť – priečny kostol (dnes hlavná chrámová loď) postavili v rokoch 1744-1762 kolmo na staršiu stavbu, čím vznikol krížový pôdorys (v tom čase bol radošovským farárom František Polakovič). Vežu upravili koncom 19.storočia v historizujúcom goticko-renesančnom slohu. Základy pôvodného kostola môžu byť románske, vrch je gotický, pravdepodobne zo začiatku 14. storočia. Súčasná barokizovaná podoba farského kostola je výsledkom rôznych stavebných úprav, ktoré sa uskutočnili po viacerých požiaroch. S barokizovaním kostola začali skalickí jezuiti, ktorí boli majiteľmi Radošoviec od roku 1730 do prechodného zrušenia ich rehole v roku 1733. Novú omietku exteriéru a medené pokrytie veže dostal kostol v dobe pôsobenia správcu fary ThDr.Ladislava Dorušáka (1966-1968).