VZN o umiestňovaní volebných plagátov v čase volenbnej kampane na území obce Radošovce

Zverejnené
31. decembra 2015
Kategória

Prílohy