Preskočiť na obsah

VZN č.62007 o dani za psa a o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje