Preskočiť na obsah

VZN c. 32012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl