VZN c. 32012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl

Zverejnené
31. decembra 2012
Kategória

Prílohy