VZN c.1 2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán

Zverejnené
30. júna 2012
Kategória

Prílohy