Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Radošovce č. 4/2023 o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Radošovce