Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred dokončením a upustenie od ústneho konania

Zverejnené
27. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
24. marca 2023 − 10. apríla 2023
Kategória

Prílohy