Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred dokončením a upustenie od ústneho konania