Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 6/2023 – Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy obce Radošovce