Kolaudačné rozhodnutie – „Chodník – lokalita Párovce Radošovce – časť stavby chodník“

Zverejnené
14. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
13. marca 2023 − 28. marca 2023
Kategória

Prílohy