Preskočiť na obsah

Rekonštrukcia kaplnky sv. Urbana

Zverejnené 15.3.2023.

Kategória

Pri príležitosti 100.výročia kaplnky sv. Urbana bola táto kaplnka zrekonštruovaná. Poďakovanie patrí za zachytenie a zdokumentovanie celého priebehu realizácie rekonštrukcie obrazom aj slovom všetkým, ktorí sa na túto záslužnú činnosť podujali. A samozrejme všetkým realizátorom prác. Veľké ĎAKUJEM patrí najmä:

Za sprievodný text: Anna Tokošová
Fotodokumentácia: Marián Sopúšek, Rudolf Cáfal, Ing. Elena Mikulová-Grečová, Jozefa Chocholáčková
Spracovala: Ing. Elena Mikulová-Grečová

Po 100 rokoch svojej existencie v tejto podobe, s drobnými i väčšími a nákladnejšími opravami (strecha, fasáda, terasa, opravy maľovky) sa kaplnka z rozhodnutia výboru Vinohradníckeho spolku v zložení: Predseda: Mgr. Viktor Greč, Členovia: Marian Tokoš, Peter Kudláč, Ivan Vávra, Rudolf Cáfal, Pavol Kolínek, Mgr. Štefan Huťťa, Miroslav Rajčák, Andrej Kudláč, Štefan Kudláč, Marián Mikula, Tomáš Polák, Mgr. Martin Mikula, Ing. Juraj Kučera s podporou Obecného úradu, starostu obce Ing. Vladimíra Kočárika, tiež správcu farnosti, dp.farára Viliama Tumu, dočkala v roku 2021 aj svojej komplexnej obnovy. Na tieto práce sa podujali p. Štefan Lánik z Radošoviec a p. Marián Sopúšek z Popudinských Močidľan. Okrem vymaľovania stien, náterov okien, dverí (ktoré boli zrekonštruované – nové zámky, plechy), boli obnovené nástenné maľby, oltár a sochy. Dlažbu v kaplnke položil p. Štefan Kudláč. Súčasťou obnovy kaplnky bola aj obnova kríža pri kaplnke sv. Urbana. Kríž bol zbavený náterov, opieskovaný, bolo opravené a natreté oplotenie okolo neho a plocha bola vyplnená drobným kameňom. Tieto práce tiež vykonali p.Lánik a p.Sopúšek, kameň zabezpečil a rozmiestnil okolo kríža p.Štefan Huťťa.