Preskočiť na obsah

Slávnostný výkop stavby vodovodu v obci

Zverejnené 29.6.2021.

Kategória

Dňa 29.6.2021 sa uskutočnil slávnostný výkop stavby vodovodu v obci. Medzi zúčastnenými boli primátorka mesta Skalica a poslankyňa NR SR Ing. Anna Mierna, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ BVS a. s. JUDr. Peter Olajoš, člen predstavenstva a investičný riaditeľ BVS a. s. Ing. Marián Havel, primátor mesta Pezinok Ing. arch. Igor Hianik, poslanec NR SR Mgr. Marek Šefčík, starostka obce Dubovce Mgr. Dana Dorothea Mikulová, zástupkyňa primátorky v Skalici Mgr. PhD. Veronika Buc, zástupca Vodohospodárskych stavieb ekologický podnik a.s. a starosta našej obce Ing. Vladimír Kočárik.

Dnešným dňom sa začína výstavba rozvodov vody v obci v investičnom náklade 4,3 mil. eur. Realizácia sa začína v lokalite Pri škole, v Jánošíkovej a Družstevnej ulici. Výstavba je rozvrhnutá na obdobie dvoch rokov a bude realizovaná v celej obci.

S podrobnými informáciami o realizácii prípojok k rodinným domom budú občania oboznámení prostredníctvom informačných letákov, ktoré budú doručované do schránok domácností. Zástupca obce a stavbyvedúci následne navštívia každú domácnosť, na upresnenie technických podrobností prípojky s vlastníkom rodinného domu.