Verejná prezentácia projektového zámeru veterného parku – ZRUŠENÁ OBJEDNÁVATEĽOM!!!

25.5.2023 zverejnil/a radosovce_obec.

Dátum a Čas
12. jún 2023 17:00 – 20:00
Miesto
KD Radošovce
WSB Invest j.s.a. Vás týmto zdvorilo žiadame o možnosť prezentácie projektového zámeru veterných elektrární – Veterný park Popudinské Močidľany – Radošovce. Naša spoločnosť WSB Invest j.s.a. predložila v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) zámer na MŽP SR a v súčasnosti je projekt v štádiu vydaného rozsahu hodnotenia. Aj vzhľadom na obdržané pripomienky zo strany dotknutej verejnosti by sme radi predstavili občanom projektový zámer veterných elektrární v zmenenej podobe a zodpovedali všetky prípadné otázky.