Preskočiť na obsah

Kaplnka sv. Víta

Kaplnka sv. Víta.

Kaplnka sv. Víta vo viešťanských vinohradoch je z roku 1742. Nie je vylúčené, že je postavená na mieste, na ktorom stála kaplnka, ktorú azda postavili českí husiti v 1. polovici 15. storočia. Kult sv. Víta, ktorému je zasvätená pražská katedrála, priniesli k nám pravdepodobne husiti. Je totiž zaujímavé, že s ďaľšou sakrálnou stavbou zasvätenou tomuto svätcovi sa stretávame až vo Veľkých Kostoľanoch, kde mu je zasvätený farský kostol z roku 1464.

foto: Mgr. art. Martin Mikula