Preskočiť na obsah

VZN o podmienkach predaja výrobkov a sposkytovania služieb na trhových miestach