VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Radošovce

Zverejnené
16. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
22. mája 2023 − 5. júna 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/2

Prílohy