Preskočiť na obsah

Prevádzka zberného dvora

Zverejnené 26.6.2023.

Kategória

Obecný úrad oznamujem občanom, že od mesiaca august bude zberný dvor otvorený len vo vyhradenom čase a to každý utorok a štvrtok v čase od 12.30 do 16.00 hod. a vždy druhú sobotu v mesiaci od 9.00 do 12.00 hod. Zároveň upozorňujeme, že doteraz voľne dostupný kontajner na papier bude umiestnený do zberného dvora, ako aj ostatné zložky triedeného zberu, t. j. papier, elektro a železo, bude možné uložiť len v čase prevádzky zberného dvora. Uloženie drobného stavebného odpadu na zbernom dvore bude možné len po uhradení poplatku, ktorý predstavuje čiastku 0,03 €/kg uloženého odpadu.