Preskočiť na obsah

Povinnosť podať daňové priznanie

Zverejnené 24.1.2024.

Kategória

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2024 je treba podať do 31. januára 2024 vtedy:

ak ste sa stali:

vlastníkom

správcom

nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti alebo

prišlo k zmene:

druhu alebo výmery pozemku

účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, alebo

vám zaniklo:

vlastníctvo

správa

nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Ak niekto v roku 2023 užíval nehnuteľnosť a nie je možné identifikovať vlastníka, nájomcu alebo správcu nehnuteľnosti, tak potom na zdaňovacie obdobie roku 2024 bude daňovníkom –  užívateľ.

Daň z nehnuteľností ako majetková daň sa priznáva podaním priznania k dani z nehnuteľností alebo čiastkového priznania k dani z nehnuteľností pri vzniku ďalšej daňovej povinnosti alebo čiastkového priznania na zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností.

Ak ste sa stali vlastníkom psa, ktorý je starší ako 6 mesiacov, treba podať priznanie k dani za psa.

Ak chcete zmeniť počet nádob na vývoz TKO a tým výšku poplatku, treba to nahlásiť do konca januára.