Preskočiť na obsah

Nové informácie k pripojeniu na verejný vodovod

Zverejnené 30.3.2023.

Kategória

Informácia pre občanov, ktorí už majú osadený vodomer alebo ho v blízkej dobe budú mať osadený:

  • Montáž vodomeru je spoplatnená podľa aktuálne platného cenníka, ktorý má BVS a.s. zverejnený na svojom webovom sídle. Vodomer je majetkom BVS a.s., občan platí poplatok za montáž. Vodomer má životnosť 5-6 rokov, jeho výmena je bezplatná.
  • Po montáži bude občanovi doručená faktúra za poskytnuté služby, montérovi sa v hotovosti nič neplatí.
  • Po montáži vodomeru budú občanov vystavené zálohové platby s dohodnutým spôsobom úhrady – bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.
  • V prípade, že občan aj napriek montáži vodomeru nemá urobený prípoj do domu a nebude dlhší časový interval odoberať vodu, je možné zálohové platby zrušiť – návštevou na kontaktnom centre v Senici (Skalica je zrušená) alebo mailom pomocou kontaktného formulára na stránke BVS a.s. https://www.bvsas.sk/kontakt/
  • Poškodené poklopy v ceste treba nahlasovať na poruchovej linke BVS a.s., tá následne kontaktuje zhotoviteľa diela, ktorý na ne poskytol záruku a je povinný ich vymeniť. Obec nemá možnosť daný proces urýchliť.